ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.5 trang 56 SBT Vật lý 12

Giải bài 21.5 tr 56 sách BT Lý lớp 12

Chỉ ra phát biểu sai.

A. Điện trường tồn tại xung quanh điện tích và không có khả năng lan truyền đi xa.

B. Từ trường tồn tại xung quanh dòng điện không đổi và không có khả năng lan truyền đi xa.

C. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có tia lửa điện và không có khả năng lan truyền đi xa.

D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có tia lửa điện và có khả năng lan truyền đi xa.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.5 trang 56 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hương Lan

  Sóng điện từ
    A. truyền từ nước vào chân không thì bước sóng tăng.
    B. truyền từ chân không vào nước thì tần số giảm.
    C. truyền qua một môi trường vật chất thì làm cho các phần tử vật chất dao động điều hòa cùng phương truyền sóng.
    D. truyền qua một môi trường vật chất thì làm cho các phần tử vật chất dao động điều hòa theo phương vuông góc với phương truyền sóng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Hà
   
  Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn
   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là

   

  A. A = 2 cm. 

  B.  A = 3 cm.

  C.  A = 5 cm. 

  D. A = 21 cm. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  1 máy bay do thám bay về mục tiêu và phát sóng điện từ về phía mục tiêu .Sau khi gặp mục tiêu, sóng phản xạ trở lại máy bay. Đo được thời gian từ lúc phát đến lúc nhận sóng là 60 micro s. Sau đó 2s ta lại phát sóng thì từ lúc phát đến lúc nhận sóng là 58 micro s. biết sóng điện từ trong không khí là c=3.10^8 m/s. Tốc độ trung bình của máy bay 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1