ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.9 trang 57 SBT Vật lý 12

Giải bài 21.9 tr 57 sách BT Lý lớp 12

Chỉ ra phát biểu sai ?

A. Điện trường gắn liền với điện tích.

B. Từ trường gắn liền với dòng điện.

C. Điện từ trường gắn liền với điện tích và dòng điện.

D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có điện trường hoặc từ trường biến thiên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.9 trang 57 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1