YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 129 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 129 SGK Vật lý 12 nâng cao

Trong điện từ trường, các vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn:

    A. cùng phương, ngược chiều

    B. cùng phương, cùng nhiều

    C. có phương vuông góc với nhau

    D. có phương lệch nhau 45

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong điện từ trường, các vecto cường độ điện trường \(\vec E\) và vecto cảm ứng từ \(\vec B\) luôn có phương vuông góc nhau.

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 129 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bình Nguyen

  Một mạch dao động lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do với U0= 4V. W = 10-6 J. Khoảng thời gian để W= WL giữa hai lần liên tiếp là 10-6 s. Tính cường độ dòng cực đại I0.

  A. 0,79 A.

  B.1,5 A.

  C.0,393 A.

  D.0,314 A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Một tụ điện có điện dung C = 8 nF được nạp điện tới điện áp 6 V rồi mắc với một cuộn cảm có L = 2 mH. Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là

  A.0,12 A.

  B.1,2 mA.

  C.1,2 A.

  D.12 mA.

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • hà trang

  Tích điện cho tụ điện Ctrong mạch điện vẽ ở hình bên. Trong trường hợp nào mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối O với chốt nào? 

                                                               

  A.Chốt 1.

  B.Chốt 2.

  C.Chốt 3.

  D.Chốt 4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm 1 cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định Co

  mắc song song với một tụ xoay C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 1/23 (pF) - 0,5 (pF). Nhờ vậy mạch có thể thu được các sóng

  có bước sóng từ 0,12m - 0,3 m. xác định độ tự cảm L

  A. 1,5/(pi^2)  * 10^-6 (H) 

  B. 2/(pi^2)    * 10^-6 (H)

  C. 1/(pi^2)    * 10^-6 (H)

  D. 1/pi       * 10^-6 (H)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường

  A. Điện trường trong tụ điện biến thiên sinh ra một từ trường giống từ trường của một nam châm hình chữ U

  B. Sự biến thiên của điện trường giữa các bản của tụ điện sinh ra một từ trường giống từ trường được sinh ra

      bởi dòng điện trong dây dẫn nối với tụ

  C. Dòng điện dịch là dòng chuyển động có hướng của các điện tích trong  lòng tụ điện

  D. Dòng điện dịch trong tụ điện và dòng điện trong dây dẫn nối với tụ điện có cùng độ lớn, nhưng ngược chiều

  đáp án B. 

  thầy giải thích giúp em với ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện từ trường?

  A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy biến thiên ở các điểm lân cận

  B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận

  C.Điện trường và từ trường xoáy có các đường sức là đường cong kín

  D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên

  đáp án A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Hãy chọn đáp án đúng.

  Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số \(q=q_0\cos(\omega t).\)Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là \(i=I_0\cos(\omega t +\varphi) \) với:

  A.\(\varphi=0.\)

  B.\(\varphi=\frac{\pi}{2}.\)

  C.\(\varphi=\frac{-\pi}{2}.\)

  D.\(\varphi=\pi.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Chọn phát biểu đúng.

  Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

  A.điện trường và từ trường.

  B.điện áp và cường độ điện trường.

  C.điện tích và dòng điện.

  D.năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L =1.6.10^-4H điện trở R=0,12 và một tụ điện C=8nF để duy trì một hiệu điện thế cực đại Uo=5V trên tụ điện thì cung cấp năng lượng cho mạch bởi một viên pin có năng lượng 100J vs hiệu suất 75%.trong một năm kể cả viên pin đầu tiên ta phải thay pin

  A 32 lần

  B.31 lần

  C 23 lần

  D.24 lần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Katot của tế bào quang điện có công thoát 1,5eV , được chiếu bởi bức xạ đơn sắc lamđa . Lần lượt đặt vào tế bào , điện áp Uak=3V , U'ak=15 V , thì thấy vận tốc cực đại của êlectron khi đập vào anot tăng gấp đôi . Gí trị của lamđa là (đáp án là 0,497 um)

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Lê Nhi

  Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ trong khung dao động bằng \(6 V\), điện dung của tụ bằng \(1\mu F\) . Biết dao động điện từ trong khung năng lượng được bảo toàn, năng lượng từ trường cực đại tập trung ở cuộn cảm bằng

  A.18.10-6 J.

  B.0,9.10-6 J.

  C.9.10-6 J.

  D.1,8.10-6 J.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Khung dao động \((C = 10 \mu F, L = 0,1 H)\). Tại thời điểm uC = 4 V thì i = 0,02 A. Cường độ cực đại trong khung bằng

  A.4,5.10-2 A. 

  B.4,47.10-2 A. 

  C.2.10-4 A. 

  D.20.10-4 A.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Ad ơi, chọn giúp em một phát biểu sai được không ạ. ^^

  Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường:

  A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy

  B. Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong

  C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy

  D. Từ trường xoáy là từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường

  Em cảm ơn nhiều !!!!

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON