YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 13 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 13 sách GK Lý lớp 12

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi vật m của con lắc đang qua vị trí có li độ x = - 2 cm thì thế năng của con lắc bằng vào nhiều?

A. - 0,016J.                                              

B. - 0,008J.

C. 0,006J.                                                  

D. 0,008J.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài tập tìm thế năng con lắc lò xo dao dộng điều hòa khi qua li độ x = - 2 cm .

Cách giải: 

  • Áp dụng một công thức tính thế năng :  \(W_t=\frac{1}{2}.kx^2\)

  • Thay số vào công thức và tính toán  \(W_t\)

  • Chọn phương án đúng với kết quả.

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

   \(W_t=\frac{1}{2}.kx^2\) 

  • Ta có: \(W_t\)= .40(- 2.10-2 )= 0,008J. 

⇒ Chọn đáp án D.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 13 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF