RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 55 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 55 sách GK Lý lớp 12

Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

So sánh tốc độ truyền âm trong ba môi trường rắn, lỏng và khí

  • Nhanh nhất trong chất rắn, chậm nhất trong chất khí

  • Khí< Lỏng < Rắn

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 55 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1