YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 55 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 55 sách GK Lý lớp 12

Chọn câu đúng.

Siêu âm là âm

A. Có tần số lớn.

B. Có cường độ rất lớn.

C. Có tần số trên 20000 Hz.

D. Truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Đặc điểm của siêu âm

  • Siêu âm là có tần số trên 20000 Hz.

⇒ Đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 55 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1