YOMEDIA
UREKA

Bài tập 10.6 trang 27 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.6 tr 27 sách BT Lý lớp 12

Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Siêu âm có thể truyền trong chất rắn.

B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 KHz.

C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.

D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.6 trang 27 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON