ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.8 trang 27 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.8 tr 27 sách BT Lý lớp 12

Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M.

A. 10 000 lần.       

B. 1 000 lần.

C. 40 lần.       

D. 2 lần.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án A.

Cường độ âm tại N lớn hơn 10 000 lần cường độ âm tại M.        

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.8 trang 27 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1