YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 55 SGK Vật lý 12

Giải bài 2 tr 55 sách GK Lý lớp 12

Sóng âm là gì?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Định nghĩa sóng âm

  • Sóng âm là sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 55 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON