ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.11 trang 28 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.11 tr 28 sách BT Lý lớp 12

Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.

a) Tính khoảng cách R từ s tới M, biết D = 62 m.

b) Biết mức cường độ âm tại M là 73 dB, hãy tính công suất của nguồn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Gọi I là cường độ âm tại M và I' là cường độ âm tại điểm ở gần hơn, ta có :

\(\begin{array}{l} I = \frac{P}{{4\pi {R^2}}}{\mkern 1mu} ;\\ I' = \frac{P}{{4\pi {{\left( {R - D} \right)}^2}}}{\mkern 1mu} ;\\ {\rm{\Delta }}L = 10\lg {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \frac{{I'}}{I} \end{array}\)

Do đó :  \({\rm{\Delta }}L = 10\lg {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \frac{{{R^2}}}{{{{\left( {R - D} \right)}^2}}} = 20.\lg \frac{R}{{R - D}}\)

với \({\rm{\Delta }}L = 7dB,D = 62m\) ta được :

\(\lg \frac{R}{{R - D}} = \frac{7}{{20}} \approx \lg 2,24\)

 Do đó :  \(R = \frac{{2,24}}{{1,24}}D = \frac{{56}}{{31}}.62 = 112m\)

b) Ta có :  \(L = 10\lg \frac{I}{{{I_0}}}\)

với  \({I_0} = {10^{ - 12}};L = 73\)  ta được :

\(\lg \frac{I}{{{I_0}}} = 7,3 = 7 + 0,3 = \lg {10^7} + \lg 2 = \lg ({2.10^7})\)

Vậy :

\(\begin{array}{l} I = {2.10^7}{I_0} = {2.10^7}{.10^{ - 12}} = {2.10^{ - 5}}{\rm{W}}/{m^2}\\ P = 4\pi {R^2}I = 4.3,{14.112^2}{.2.10^{ - 5}} \approx 3,15W \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.11 trang 28 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thúy ngọc

  Một nguồn âm đặt tại O phát song âm đẳng hướng ra môi trường không hấp thụ âm. Tại M cách O một đoạn d có mức cường độ âm là 40dB. tại điểm N cách O một đoạn d+36m thì mức cường độ âm là 20dB. giá trị d=

  A. 3,6m

  B. 18m

  C. 4m

  D. 36m

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh thuận

  Một nguồn phát sóng âm có dạng cầu đẳng hướng về mọi phía, môi trường không hấp thụ. Dùng một máy

  đo người ta thấy độ to của âm tại điểm M gấp sáu lần độ to của âm chuẩn; độ to của âm tại điểm N gấp hai lần

  độ to của âm chuẩn. Gọi khoảng cách từ M,N tới nguồn lần lượt là Rm và Rn thì ta có

  A. Rn=10Rm                  B. Rn=100Rm                   C. Rm=100Rn              D. Rm=10Rn

  thầy giúp em với ạ. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

   Cho 2 loa là nguồn phát sóng âm A,B phát âm cùng pt uA=uB=acosωt.Vận tốc sóng âm trong không khí là 330 m/s. Một người đứng ở vị trí M cách A 3 (m), cách B 3,375 gm). Vậy tần số âm bé nhất, để ở M người đó không nghe đc âm từ 2 loa là bn?

  Ai trả lời giúp em với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1