YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.12 trang 28 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.12 tr 28 sách BT Lý lớp 12

Trong một cuộc thí nghiêm nhằm xác định tốc độ âm trong không khí, có hai nhóm nhà vật lí ở cách nhau 18 612 m. Mỗi nhóm luân phiên bắn một phát đại bác, để nhóm kia đo thời gian t từ lúc thấy lửa loé ra ở miệng súng, đến lúc nghe thấy tiếng nổ. Giá trị trung bình của các phép đo là t= 54,6 s. Hỏi :

a) Việc bắn và đo luân phiên nhằm mục đích gì ?

b) Tốc độ âm thanh trong các điều kiện của thí nghiêm là bao nhiêu ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Việc bắn và đo luân phiên nhằm mục đích loại trừ ảnh hưởng của gió.

b) Tốc độ âm thanh trong các điều kiện của thí nghiêm là:

\(v = \frac{{18612}}{{54,6}} = 341m/s\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.12 trang 28 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON