YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 98 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 98 SGK Vật lý 12 nâng cao

Đối với âm cơ bản và họa âm bậc hai do cùng một dây đàn phát ra thì

    A. Họa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.

    B. Tần số họa âm bậc 2 gấp đôi tần số họa âm cơ bản.

    C. Tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số họa âm bậc 2.

    D. Tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Từ cùng một dây đàn phát ra thì tần số họa âm bậc 2 gấp đôi tần số họa âm cơ bản.

Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 98 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF