ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.2 trang 26 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.2 tr 26 sách BT Lý lớp 12

Chỉ ra phát biểu sai.

Âm LA của một cái đàn ghita và của một cái kèn có thể có cùng

A. tần số.       

B. cường độ.

C. mức cường độ.       

D. đồ thị dao động.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.2 trang 26 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1