ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.4 trang 27 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.4 tr 27 sách BT Lý lớp 12

Đơn vị của mức cường độ âm là

A. Oát.       

B. Đêxiben.

C. Oát trên mét vuông.       

D. Niutơn trên mét vuông.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án B.

Đơn vị của mức cường độ âm là Đêxiben.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.4 trang 27 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1