ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.9 trang 27 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.9 tr 27 sách BT Lý lớp 12

Một âm có cường độ 10 w/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.

a) Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai, thì công suất  P của nguồn phải bằng bao nhiêu ?

b) Giả sử nguồn có công suất đó. Hỏi mức cường độ âm do nguồn gây ra tại một điểm ở cách 1 km là bao nhiêu ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Cường độ âm I do một nguồn điểm có công suất P gây ra tại một điểm ở cách nguồn môt khoảng R là : 

\(I = \frac{P}{{4\pi {R^2}}}{\mkern 1mu} \)

Do đó: \(P = 4\pi {R^2}I\)

với R = 1 m, I = 10 w/m2, ta được :

P = 4.3,14.10 = 125,6 W.

b) Ở khoảng cách 1 km = 1 000 m, cường độ âm giảm 10002 = 106 lần so với khoảng cách 1 m, tức là :  

\(I' = \frac{I}{{{{10}^6}}} = \frac{{10}}{{{{10}^6}}} = {10^{ - 5}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\rm{W}}/{m^2}\)

Vậy mức cường độ âm tính ra đêxiben là:

\(L = 10\lg \frac{{I'}}{I} = 10\lg \frac{{{{10}^{ - 5}}}}{{{{10}^{ - 12}}}} = 70{\mkern 1mu} dB\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.9 trang 27 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phạm Nhật Trường

  Với I​​0 là cường độ âm chuẩn, I là cường độ âm. Khi mức cường độ âm L=20dB: I=?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Phạm Nhật Trường
  Với I 0 là cường độ âm chuẩn, I là cường độ âm. Khi mức cường độ âm L=20dB?
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Trieu Tien

  một dàn nhạc kèn gồm 5 chiếc kèn giống nhau , cùng hòa tấu 1 bản nhạc ,mỗi chiếc kèn phát ra âm có cường độ âm trung bình tại một điểm xác định là 70dB . cũng tại điểm đó mức cường độ âm trung bình tổng cộng do cả 5 chiếc kèn phát ra là ?

  A.75dB

  B.350dB

  C.82dB

  D.77dB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1