YOMEDIA
UREKA

Bài tập 10.9 trang 27 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.9 tr 27 sách BT Lý lớp 12

Một âm có cường độ 10 w/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.

a) Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai, thì công suất  P của nguồn phải bằng bao nhiêu ?

b) Giả sử nguồn có công suất đó. Hỏi mức cường độ âm do nguồn gây ra tại một điểm ở cách 1 km là bao nhiêu ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Cường độ âm I do một nguồn điểm có công suất P gây ra tại một điểm ở cách nguồn môt khoảng R là : 

\(I = \frac{P}{{4\pi {R^2}}}{\mkern 1mu} \)

Do đó: \(P = 4\pi {R^2}I\)

với R = 1 m, I = 10 w/m2, ta được :

P = 4.3,14.10 = 125,6 W.

b) Ở khoảng cách 1 km = 1 000 m, cường độ âm giảm 10002 = 106 lần so với khoảng cách 1 m, tức là :  

\(I' = \frac{I}{{{{10}^6}}} = \frac{{10}}{{{{10}^6}}} = {10^{ - 5}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\rm{W}}/{m^2}\)

Vậy mức cường độ âm tính ra đêxiben là:

\(L = 10\lg \frac{{I'}}{I} = 10\lg \frac{{{{10}^{ - 5}}}}{{{{10}^{ - 12}}}} = 70{\mkern 1mu} dB\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.9 trang 27 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON