ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.1 trang 26 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.1 tr 26 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng. Người có thể nghe được âm có tần số

A. từ 16 Hz đến 20 000 Hz.        B. Từ thấp tới cao

C. dưới 16 Hz.        D. Trên 20 000 Hz

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án A.

Người có thể nghe được âm có tần số từ 16 Hz đến 20 000 Hz.   

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.1 trang 26 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1