ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.13 trang 28 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.13 tr 28 sách BT Lý lớp 12

Giả sử tốc độ âm trong không khí là 333 m/s. Một tia chớp loé ra ở cách một khoảng l, và thời gian từ lúc chớp loé đến lúc nghe thấy tiếng sấm là t.

a) Tìm hệ thức liên hệ giữa l và t.

b) Nêu một quy tắc thực nghiệm để tính l, khi đo được t.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Hệ thức liên hệ giữa l và t:

\(l = v.t = 333.t(m) = \frac{1}{3}t(km)\)

b) Quy tắc thực nghiệm : "Số đo l ra kilômét, bằng một phần ba số đo tính ra giây" hay là "lấy số đo thời gian t (bằng giây) chia cho 3, thì đư số đo l bằng kilômét".

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.13 trang 28 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thanh Nguyên

  Kết luận nào không đúng với sóng âm?

  A. Tốc độ truyền âm trong môi trường tỉ lệ với tần số âm.

  B. Âm nghe được có cùng bản chất với siêu âm và hạ âm.

  C. Âm sắc, độ cao, độ to là những đặc trưng sinh lý của âm.

      D. Sóng âm là các sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

  giải thích các câu còn lại giúp em với nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Bảo Khánh

  Hai người bạn ở khoảng cách tương đối xa gọi cho nhau. Hỏi âm thanh sẽ nghe rõ hơn khi họ ở vùng không khí ấm (như ở sa mạc) hay vùng không khí lạnh (như trên mặt băng)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • mỹ ngọc

  giúp mình với

  1.Sóng cơ học lan truyền trong môi trường không khí với vận tốc v không đổi khi giảm tần số 2 lần thì bước sóng 

  A. Tăng 4 lần     B. Tăng 2 lần    C. Giảm 2 lần     D. Không đổi

   

  2.Một sóng cơ học có tần số bằng 0.75 Hz lan truyền trong không khí. Sóng gọi là sóng

  A. Sóng siêu âm   B. Âm thanh   C. Sóng hạ âm   D. Không đủ điều kiện để kết luận.

  3.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1