YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.13 trang 28 SBT Vật lý 12

Giải bài 10.13 tr 28 sách BT Lý lớp 12

Giả sử tốc độ âm trong không khí là 333 m/s. Một tia chớp loé ra ở cách một khoảng l, và thời gian từ lúc chớp loé đến lúc nghe thấy tiếng sấm là t.

a) Tìm hệ thức liên hệ giữa l và t.

b) Nêu một quy tắc thực nghiệm để tính l, khi đo được t.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Hệ thức liên hệ giữa l và t:

\(l = v.t = 333.t(m) = \frac{1}{3}t(km)\)

b) Quy tắc thực nghiệm : "Số đo l ra kilômét, bằng một phần ba số đo tính ra giây" hay là "lấy số đo thời gian t (bằng giây) chia cho 3, thì đư số đo l bằng kilômét".

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.13 trang 28 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON