YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9 trang 55 SGK Vật lý 12

Giải bài 9 tr 55 sách GK Lý lớp 12

Một siêu âm có tần số 1 MHz sử dụng bảng 10.1, hãy tính bước sóng của siêu âm này trong không khí ở 00C và trong nước ở 150C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Nhận định và phương pháp: 

Bài 9 là dạng toán tính bước sóng của một siêu âm lần lượt trong 2 môi trường là không khí và nước, dữ kiện đề bài cho ta là tần số đã biết và bằng 1MHz

Cách giải : 

  • Ta tiến hành giải bài này như sau:

    • Bước 1: Sử dụng công thức tính bước sóng \(\small \lambda =\frac{v}{f}\) 

    • Bước 2: Giá trị của \(\small v\) được tính theo bảng 10.1 SGK ⇒ Thay số vào và tính toán kết quả

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 9 như sau: 

  • Ta có:

    • Trong không khí ở 00C : \(\small \lambda =\frac{v}{f}=\frac{331}{10^{6}}=0,331 mm\) 

    • Trong nước ở  150C  : \(\lambda' =\frac{v'}{f}=\frac{1500}{10^{6}}=1,5 mm\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 55 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF