YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.5 trang 65 SBT Vật lý 12

Giải bài 24.5 tr 65 sách BT Lý lớp 12

Gọi nc, nl nL và nv là chiết suất của thuỷ tinh lần lượt đối với các tia chàm, lam, lục và vàng, sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng ?

A. nc > nl > nL > nv.        B. nc < nl < nL < nv.

C. nc > nL > nl > nv.        D. nc < nL < nl < nv.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A. 

Ta có: nc > nl > nL > nv.     

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.5 trang 65 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF