YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.12 trang 66 SBT Vật lý 12

Giải bài 24.12 tr 66 sách BT Lý lớp 12

Một lăng kính có góc chiết quang A = 6o (coi như là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của gốc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn ảnh E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Tính độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn ảnh. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

(xem Hình 24.1G)

Gọi A là góc chiết quang của lăng kính ;

H là giao điểm của đường kéo dài của tia tới với màn ảnh ; Đ và T là vết của tia đỏ và tia tím trên màn ảnh. Góc lệch của tia đỏ và tia tím là 

Dđ = A(nđ -1)

Dt = A(nt- 1)

Khoảng cách từ các vết đỏ và vết tím đến điểm H là :

HĐ = AH.tanDđ = AH.tanA(nđ - 1)

HT = AH.tanDt = AH.tanA(nt - 1)

Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục trên màn ảnh là :

ĐT = HT - HĐ = AH[tanA(nt - 1) - tanA(nđ - 1)] với A = 6°; nt - 1,685 ; nđ = 1,642 ; AH = 1,2 m thì ĐT = 5,4 mm.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.12 trang 66 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Vũ

  Cho a=0,8mm, D=1,2m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc lamda1=0,75 micro m và lamda2 = 0,45 micro m vào 2 khe. khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng có màu giống như màu của vân trung tâm là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng\(\lambda = 0,60 \mu m\) từ không khí vào thuỷ tinh có chiết suất ứng với bức xạ đó bằng 1,5. Trong thuỷ tinh bức xạ đó có bước sóng bao nhiêu?

  A.\(0,4 \mu m.\)

  B.\(0,9 \mu m.\)

  C.\(0,72 \mu m.\)

  D.\(0,48 \mu m.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Hãy chọn câu đúng. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào trong thuỷ tinh thì

  A.tần số tăng, bước sóng giảm.

  B.tần số giảm, bước sóng tăng.

  C.tần số không đổi, bước sóng giảm.

  D.tần số không đổi, bước sóng tăng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Hãy chọn phát biểu đúng.

  Một chùm ánh sáng mặt trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể bơi và tạo ở đáy bể một vệt sáng

  A.có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

  B.có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

  C.có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.

  D.không có màu dù chiếu thế nào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Chiếu xiên một chùm ánh sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì 

  A.chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

  B.so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

  C.tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

  D.so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Trong một thí nghiệm Y - âng, hai khe S1 , S2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm. Hệ vân được quan sát qua một kính lúp, trong đó có một thước đo cho phép ta đo các khoảng vân chính xác tới 0,01 mm (gọi là thị kính trắc vi). Ban đầu, người ta đo được 16 khoảng vân và được giá trị 2,4 mm. Dịch chuyển kính lúp ra xa thêm 30 cm cho khoảng vân rộng thêm thì đo được 12 khoảng vân và được giá trị 2,88 mm. Tính bước sóng của bức xạ ?

  A.0,54 \(\mu m.\)

  B.0,5 \(\mu m.\)

  C.0,65 \(\mu m.\)

  D.0,35 \(\mu m.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  1.Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu của vân trung tâm còn có chín vân sáng khác.

  2.Trên một miền nào đó người ta thấy tổng cộng 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 vân trùng nằm ở 2 đầu của miền này

  cac thấy cho em hỏi trong công thức : k1λ1=k2λ2 thì K1 với K2 là só bậc hay là số vân và trong trong câu 1 và câu 2 thì công thức k1λ1=k2λ2 được áp dung như thế nào ? mong thay cô giúp e cái này khó hiểu quá 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  thí nghiệm yâng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0.5 micromet a=0.5mm D=2m khoảng cách giữa 2 vân sáng ngoài cùng trên màn quan sát là 19mm tìm số vân tối vân sáng quan sát được trên màn 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Trong thí nghiệm iang , nếu dùng ánh sáng trắng có lamda từ 0,4um dến 0,76um thì tại vị trí trên màn ứng với hiệu đường đi ánh sáng bằng 2um có mấy vân tối trùng nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Khi chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp vào một lăng kính thì chùm sáng màu tím bị lệch nhiều nhất. Nguyên nhân là do

  A.chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng tím có giá trị nhỏ nhất.

  B.chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng tím có giá trị lớn nhất.

  C.ánh sáng tím bị hút về phí đáy lăng kính mạnh hơn so với các màu khác.

  D.ánh sáng tím là màu cuối cùng trong quang phổ của ánh sáng trắng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

  A.phản xạ toàn phần.

  B.phản xạ ánh sáng.

  C.tán sắc ánh sáng.

  D.giao thoa ánh sáng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Hiện tượng tán sắc ánh sáng thực chất là hiện tượng

  A.đổi màu của các tia sáng.

  B.chùm sáng trắng bị mất đi một số màu.

  C.tạo thành chùm ánh sáng trắng từ sự hoà trộn của các chùm ánh sáng đơn sắc.

  D.chùm sáng trắng bị tách thành nhiều chùm đơn sắc khác nhau.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện

  A.không phụ thuộc bước sóng ánh sáng kích thích.

  B.phụ thuộc cường độ ánh sáng kích thích.

  C.không phụ thuộc bản chất kim loại làm catốt.

  D.phụ thuộc bản chất kim loại làm catôt và bước sóng ánh sáng kích thích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Câu 1: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai bức xạ thấy được có bước sóng lamda1=o.64um, lamda2=0.48um . Khoảng cách giữa hai khe kết hợp là 1mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m . Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bâc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ lamda 1 là                                            

  A12.      B11       C13.       D15.          

  Câu 2: Trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng , nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc , có bước sóng  là lamda1=704nm và lamda2=440nm . Trên màn quan sát , giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm , có bao nhiêu vân sáng khác màu vân trung tâm                    

  A10  B11 C12.  D13

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Trong thí nghiệm i âng về giao thoa ánh sáng, chiếu 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là

  lamda1 = 420 nm, lamda2 = 540 nm , lamda3 (chưa biết) .  a=1,8mm     D= 4m

  Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 14 của lamda 3

  Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của lamda 2 và lamda 3

  A. 54 mm                       B. 42 mm                      C. 33mm                        D.16mm

  đáp án B

  thầy giải chi tiết giúp em với ạ và cho em hỏi phần in đậm nghĩa là gì ạ.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Chiếu đồng thời hai bức xạ nhìn thấy có lamđa1= 720 nm.   lamđa2= ? vào khe I-âng

  Trên đoạn AB ở trên màn quan sát thấy tổng cộng 19 vân sáng, trong đó có 6 vân sáng của riêng bức xạ 1,

  9 vân sáng của riêng bức xạ 2. 

  Ngoài ra 2 vân sáng ngoài cùng (trùng A và B) khác màu với 2 loại vân sáng đơn sắc trên. bước sóng lamđa2 là:

  A. 480 nm                        B. 578 nm                        C. 540 nm                            D.420 nm

  đáp án : C

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  chiếu một tia sáng vàng vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A= 9 độ, dưới góc tới nhỏ.

   Vận tóc của tia vàng trong lăng kính là 1,98 * 10^8 m/s. Lấy 1'=3*10^-4 rad. Góc lệch của tia ló là:

  A. 0,0842  rad

  B. 0,0843  rad

  C. 0,0844  rad

  D. 0,0824 rad

  cho em hỏi góc lệch của tia ló là sao ạ. có phải vẫn là D không ạ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  một lăng kính có dạng một tam giác cân ABC, chiếu tới mặt bên AB một chùm tia sáng trắng hẹp theo phương song song

  với đáy BC, ta được chùm sáng tán sắc ló ra khỏi mặt bên AC theo phương

  A. vuông góc vs AC 

  B. vuông góc vs BC

  C. song song vs BC

  D. song song vs AC

  em dùng phương pháp loại trừ  (tia ló lệch về phía đáy) thì ra đc đáp án D

  nhưng trong bài lại ghi đáp án C nên em không hiểu rõ, mong thầy giảng hộ em ạ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  trong thí nghiệm chiếu đồng thời vào 2 khe 2 bức xạ có bước sóng 1.2 lần lượt là 0.6 và 0.45 hệ thống vân giao thoa thu được trên màn. tại M thuộc màn là vân sáng bậc 3 của bức xạ có bước sóng 1. và điểm N là vân sáng bậc 8 của bước sóng 2 . biết M N cùng phía vân trung tâm không tính M N tìm số vạch sáng thuộc đoạn M N

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Một chùm tia sáng song song gồm có hai thành phần đơn sắc chiếu vafo tấm thủy tinh dày e = 4cm dưới góc tới i = 60 độ. Chiết suất của thủy tinh đối với các thành phần đơn sắc này lần lượt là n1 = 1,50 và n2 = 1,58. Để thu được 2 chum ló đơn sắc thì độ rộng tối đa của chùm sáng tới là bao nhiêu?
  ( Bài này đáp án bị sai nên mình ko đăng lên đây mong mn giúp mình )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Trong một thí nghiệm, người ta chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh cua một lăng kính có góc chiết quang A = 80 theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Chiết suất của chất làm lăng kính ( đối với ánh sáng đó) là 1,65. Góc lệch của tia sáng là
  A. 40
  B. 7,80
  C. 5,20
  D. 6,30.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Một sóng ánh sáng truyền trong chân không, trên đường truyền thấy hai điểm gần nhau nhất mà điện trường tại điểm này ngược pha với từ trường của điểm kia cách nhau 5 mm. Năng lượng photon của ánh sáng này là  

   A. 1,9875.10^-20J              B. 3,975.10^-20 J                C. 3,975.10^-23J      D. 1,9875.10^-23

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang ,A=5 độ đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánhsáng đỏ và tím lần lượt là 1,632 và 1,676. Chiếu một tia sáng tạp sắc gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính với góc tới nhỏ. Góc lệch tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính bằng

  A.0,22 độ                            B.0,26 độ                                 C.0,39 độ                                    D.0,44 độ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Từ nước  người ta chiếu xiên tới mặt phân cách giữa nước và không khí nằm ngang một chùm tia sáng đơn sắc màu lục thì tia khúc xạ lục đi là là mặt phân cách. Nếu bỏ tia màu lục đi, chiếu vào mặt phân cách nói trên chùm  hẹp song song gồm các ánh sáng đơn sắc: màu da cam, vàng, lam chàm, tím dưới cùng góc tới như tia lục. Khi đó đường đi của chùm tia sáng khi tới mặt phân cách được mô tả như thế nào?

  A. Các tia chàm, tím quay trở lại nước trùng nhau đối xứng với tia tới qua pháp tuyến.

  B. Các tia da cam, vàng, lục, lam  ló ra khỏi mặt nước tia màu tím sát mặt nước hơn.

  C. Các tia chàm, tím ló ra khỏi mặt nước tia màu tím sát mặt nước hơn.

  D. Các tia da cam, vàng ló ra khỏi mặt nước tia màu cam sát mặt nước hơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda1= 0,4um, lamda2= 0,5um và lamda3= 0,6um. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm, số vị trí có sự trùng nhau của hai trong ba vân sáng là

  A. 7.                                 B. 6.                                      C. 10.                                          D. 8

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng đơn sắc được sử dụng có bước sóng λ, với hai khe sáng S1, S2 cách nhau a(mm). Các vân giao thoa được quan sát trên một màn ảnh M song song với hai khe và cách hai khe một khoảng D. Nếu ta dời màn M lại gần thêm 50cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe sáng thì khoảng vân thay đổi một lượng bằng 250 lần bước sóng. Tính  a?

  A. 20mm;                                    B. 2mm;                                  C. 1mm;                                   D. 3mm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF