YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.4 trang 65 SBT Vật lý 12

Giải bài 24.4 tr 65 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng.

Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh thì

A. tần số tăng, bước sóng giảm.

B. tần số giảm, bước sóng giảm.

C. tần số không đổi, bước sóng giảm.

D. tần số không đổi, bước sóng tăng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh thì tần số không đổi, bước sóng giảm.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.4 trang 65 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF