ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 24 Tán sắc ánh sáng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 24 về Tán sắc ánh sáng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
  • B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
  • C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
  • D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.
 • Câu 2:

  Bước sóng của ánh sáng đỏ trong không khí là 0,64 \(\mu m\). Xác định bước sóng của ánh sáng đó trong nước biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là \(\frac{4}{3}\).

  • A. \(0,48\mu m\)
  • B. \(0,96\mu m\)
  • C. \(0,24\mu m\)
  • D. \(0,12\mu m\)
   
   
 • Câu 3:

  Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí là \(0,7\mu m\) và trong chất lỏng trong suôt là \(0,56\mu m\). Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó bằng bao nhiêu?

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 1,25
  • D. 1,5
 • Câu 4:

  Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là \(\lambda =0,6\mu m\).  Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5. 

   

  • A. \(v=4.10^8m/s\)  và  \(\lambda' =0,4\mu m\)
  • B. \(v=2.10^8m/s\)  và  \(\lambda' =0,1\mu m\)
  • C. \(v=2.10^8m/s\)  và  \(\lambda' =0,2\mu m\)
  • D. \(v=2.10^8m/s\)  và  \(\lambda' =0,4\mu m\)
 • Câu 5:

  Chiếu một tia sáng gồm hai thành phần đỏ và tím từ không khí (chiết suất coi như bằng 1 đối với mọi ánh sáng) vào mặt phẳng của một khối thủy tinh với góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ là 1,51; đối với ánh sáng tím là 1,56. Tính góc lệch của hai tia khúc xạ trong thủy tinh.

   

  • A. \(1,3^{o}\)
  • B. \(0,8^{o}\)
  • C. \(0,5^{o}\)
  • D. \(1,89^{o}\)
 • Câu 6:

  Bước sóng của ánh sáng đỏ trong không khí là 0,64 μm . Tính bước sóng của ánh sáng đó trong nước biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 4/3 .

  • A. \(0,43\mu m\)
  • B. \(0,36\mu m\)
  • C. \(0,42\mu m\)
  • D. \(0,48\mu m\)
  • A. 0,5
  • B. 1
  • C. 1,5
  • D. 2
  • A. Bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi
  • B. Bước sóng và tần số đều thay đổi
  • C. Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi
  • D. Bước sóng và tần số đều thay đổi
  • A. Tốc độ ánh sáng đỏ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng tím khi truyền qua thủy tinh
  • B. Tần số ánh sáng đỏ lớn hơn tần số ánh sáng tím
  • C. Chiết suất của thủy tình đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng tím
  • D. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính tỉ lệ thuận với chiết suất
  • A. Không đổi, cùng một giá trị như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc
  • B. Thay đổi, có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đỏ và nhỏ nhất đối với ánh sáng tím
  • C. Thay đổi, có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng tím và nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ
  • D. Thay đổi, có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng màu lục
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)