YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.13 trang 66 SBT Vật lý 12

Giải bài 24.13 tr 66 sách BT Lý lớp 12

Một tia sáng trắng chiếu vuông góc vào mặt nước trong một chậu nước. Dưới đáy chậu có một gương phẳng đặt nghiêng, mặt gương làm với mặt nước một góc 15o. Cho chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,329 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,344. Tính góc giữa tia tím và tia đỏ khi nó ra khỏi mặt nước. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tia sáng trắng chiếu vuông góc với mặt nước, khi trở lại mặt nước thì vẫn là ánh sáng trắng. Nhưng khi khúc xạ ra khỏi mặt nước, tia sáng bị tách ra thành các tia sáng đơn sắc khác nhau do có sự tán sắc ánh sáng.

Có thể coi như tia sáng trắng đi qua một lăng kính bằng nước có góc chiết quang A = 2.10o = 30o.

Do dược chiếu vuông góc với mặt nước, nên góc tới của tia sáng ở mặt sau của lăng kính là r = A = 30o.

Gọi góc ló của tia đỏ là iđ, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {sin{i_d}\; = {\rm{ }}{n_d}sinr{\rm{ }} = {\rm{ }}1,329sin{{30}^o}\; = {\rm{ }}1,329.\frac{1}{2}}\\ \begin{array}{l} sin{i_d}\; = {\rm{ }}0,6645{\rm{ }}\\ \Rightarrow {\rm{ }}{i_d}\; = {\rm{ }}41,{64^o}. \end{array} \end{array}\)

Góc ló của tia tím là it, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {sin{i_t}\; = {\rm{ }}{n_t}sinr{\rm{ }} = {\rm{ }}1,344sin{{30}^o}\; = {\rm{ }}1,344.\frac{1}{2}}\\ \begin{array}{l} sin{i_t}\; = {\rm{ }}0,672{\rm{ }}\\ \Rightarrow {\rm{ }}{i_t}\; = {\rm{ }}42,{22^o} \end{array} \end{array}\)

Góc giữa tia tím và tia đỏ là:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\Delta i{\rm{ }} = {\rm{ }}{i_t}\; - {\rm{ }}{i_d}\; = {\rm{ }}42,22{\rm{ }} - {\rm{ }}41,64{\rm{ }} = {\rm{ }}0,{{58}^o}}\\ {\Delta i{\rm{ }} = {\rm{ }}34'48''.} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.13 trang 66 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Quynh Nhu

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young có a=0,2mm,D=1m. Dịch chuyển khe hẹp S một đoạn theo phương song song mặt phẳng chứa 2 khe S1 và S2 sao cho hiệu số đường đi từ nó đến các khe là S1 và S2 là lamda/2. Hỏi vị trí vân trung tâm mới trùng với vị trí vân cũ nào?

  A. Vân sáng bậc 1                               B. Vân tối thứ 1                                    C. Vân sáng bậc 2                                           D. Vân tối thứ 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách hai khe là a=1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màng là D=2m . chiếu vào khe S ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,39um đến 0,76um. khoảng cách gần nhất từ vị trí có hai bức xạ cho vân sáng đến vân trung tâm là

  A.1,52mm                                 B.1,56mm                                  C.3,04mm                                           D.2,34mm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I - âng a = 0,6mm, D =2m, \(\lambda=0,60\mu m\). Khe S cách mặt phẳng chứa 2 khe 80cm. Tịnh tiến khe S xuống dưới một đoạn tối thiểu \(\Delta S\) thì cường độ chùm sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu. Chọn giá trị đúng của \(\Delta S\)

  A. 0,8mm.                          

  B. 4mm.                           

  C. 0,4mm.                         

  D. 0,2mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\) = 0,5µm đến khe Young S1 , S2 với  S1S2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn hứng ảnh một khoảng D = 1m. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13mm. Tìm số vân sáng và số vân tối thu được là   

  A. 13 vân sáng, 14 vân tối.                                              

  B. 11 vân sáng, 12 vân tối.               

  C. 13 vân sáng, 13 vân tối.                                               

  D. 14 vân sáng, 11 vân tối.    

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nếu chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda=0,72\mu m\)  thì trên màn trong một đoạn L thấy chứa 9 vân sáng (hai vân sáng ở 2 mép ngoài của đoạn L, vân trung tâm ở chính giữa). Còn nếu dùng ánh sáng tạp sắc gồm hai bước sóng \(\lambda_1=0,48\mu m\) và \(\lambda_2=0,64\mu m\) thì trên đoạn L số vân sáng quan sát được là

  A. 18.                            

  B. 16.                             

  C. 17.                             

  D. 19.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 80 được đặt trong nước. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Ta thấy góc lệch đường truyền của tia sáng khi qua lăng kính là 20. Cho chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc trên là 1,34. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào?         

  A. 1,525.                     

  B. 1,675.                                 

  C. 1,625.                           

  D. 1,5.                 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, a= 1mm, D=50cm. Nguồn phát ra đồng thời bức xa    λ1=640nm, λ2= 600nm, λ3=540nm, λ4=480nm. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm là???
  A. 4,8cm

  B. 4,32mm

  C. 4,8mm

  D. 4,32cm

  Câu hỏi của Cristiano RonalĐinh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 2m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng: \(0,39\mu m\le\lambda\le0,76\mu m\). Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm là 

  A. 1,52 mm.                    

  B. 2,34 mm.                    

  C. 2,28 mm.                    

  D. 0,78 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa hai khe a = 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,8 m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Xét điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 4,875 mm, bức xạ cho vân tối tại M có bước sóng bằng

  A. 500 nm.                      

  B. 470 nm.                      

  C. 650 nm.                      

  D. 540 nm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng vàng có bước sóng 0,6\(\mu m\) thì trên đoạn MN thuộc màn quan sát (M, N đối xứng qua vân trung tâm) người ta thấy có 9 vân sáng (tại M, N là các vân sáng). Nếu dùng ánh sáng có bước sóng  0,48\(\mu m\) thì số vân sáng quan sát được trên đoạn MN là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc, có bước sóng lần lượt là 720 nm và 450 nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có bao nhiêu vân sáng khác màu vân trung tâm ?

  A. 11.                                

  B. 12.                                

  C. 10.                                

  D. 13.       

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1, λ2 có bước sóng lần lượt là 0,48 μm và 0,60 μm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có

  A. 4 vân sáng λ1 và 3 vân sáng λ­2.                        

  B. 5 vân sáng λ1 và 4vân sáng λ2.

  C. 4 vân sáng λ1 và 5vân sáng λ­2.                         

  D. 3 vân sáng λ1 và 4vân sáng λ2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng   λ1 =0,4μm thì khoảng vân là i1. Nếu tăng khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe lên gấp đôi đồng thời thay nguồn sáng phát ánh sáng bước sóng λ2 thì khoảng vân i2=3i1. Bước sóng λ2 bằng
  A. λ2 =0,6μm

  B. λ2 =0,5μm

  C. λ2 =0,75μm

  D. λ2 =0,56μm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát đồng thời ba bức xạ đơn sắc  λ1 =0,4μm, λ2 =0,5μm và λ3 (có màu đỏ). Trên màn quan sát trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm chỉ có một vị trí trùng nhau của   các vân sáng ứng với hai bức xạ   λ1, λ2. Giá trị của λ3 xấp xỉ bằng
  A. 0,67 μm

  B. 0,75 μm

  C. 0,72 μm 

  D. 0,64 μm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 1,0 mm. Khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe S1S2 là 2,0 m. Chiếu vào khe S đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 μm và  λ2 với 0,5μm \(\le\) λ2 \(\le\) 0,65μm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm 5,6 mm có vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Bước sóng λ2 có giá trị

  A. 0,52 μm.                     

  B. 0,56 μm.                       

  C. 0,60 μm.                      

  D. 0,62 μm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Trong thí nghiệm I-ăng (Young) về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2,0 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1=0,40μm và λ2=0,70μm. Xét hai điểm M và N trên màn quan sát, hai điểm này nằm đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm O và cách nhau 2 cm. Tổng số vân sáng quan sát được trên đoạn MN là

  A. 73 vân.                        

  B. 75 vân.                         

  C. 80 vân.                        

  D. 82 vân.                          

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là

  A. 4,9 mm.                   

  B. 19,8 mm.                   

  C. 9,9 mm.                       

  D. 29,7 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Trong thí nghiệm Iâng, vân sáng bậc hai xuất hiện ở trên màn quan sát tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng

  A. λ/4.                               

  B. λ/2.                             

  C.λ.                                 

  D. 2λ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n thì

  A. Tốc độ không đổi

  B. Tốc độ tăng n lần

  C. Tốc độ giản n lần

  D. Bước sóng tăng n lần.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Hãy chọn câu đúng. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào trong thuỷ tinh thì

  A. tần số tăng, bước sóng giảm.                                  

  B. tần số giảm, bước sóng tăng.

  C. tần số không đổi, bước sóng giảm.           

  D. tần số không đổi, bước sóng tăng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng  = 0,60 μm từ không khí vào thuỷ tinh có chiết suất ứng với bức xạ đó bằng 1,50. Trong thuỷ tinh bức xạ đó có bước sóng bao nhiêu?

  A. 0,40μm.                        

  B. 0,48μm.                      

  C. 0,60μm.                       

  D. 0,72μm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:

  A. tím, lam, đỏ.

  B. đỏ, vàng, lam.

  C. đỏ, vàng.

  D. lam, tím.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Trong thí nghiệm I-âng, hai khe sáng cách nhau 1,5mm và cách màn 1,2m được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc bước sóng λ. Trên màn giao thoa, khoảng cách giữa vân sáng bậc nhất và vân sáng bậc bốn là 2,04mm Giá trị của λ

  A. 425nm
  B. 850nm
  C. 510nm
  D. 637,5nm

  Các bạn giải chi tiết giúp tớ nhé.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng cách nhau a = 1 mm. Di chuyển màn ảnh (E) ra xa hai khe thêm một đoạn 50 cm thì khoảng vân trên màn tăng thêm 0,3 mm. Bước sóng của bức xạ dùng trong thí nghiệm là

  A. 400 nm.                      

  B. 500 nm                        

  C. 540 nm.                       

  D. 600 nm.                                                  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa  hai khe sáng là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt  phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,4 m. Chiếu đến hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38\(\mu m\) đến 0,76\(\mu m\).Tại điểm M trên màn quan sát, cách vân trung tâm 4,2 mm có số bức xạ cho vân sáng là
  A. 2.  

  B. 3.  

  C. 4.  

  D. 5.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng  λ = 0,6 μm. Trên màn thu  được hình  ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ)

  A. 3.     

  B. 6.   

  C. 2.   

  D. 4. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF