YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.9 trang 66 SBT Vật lý 12

Giải bài 24.9 tr 66 sách BT Lý lớp 12

Tính chu kì và tần số của các bức xạ sau đây:

a) Bức xạ vàng của natri, biết bước sóng λ = 0,589 μm.

b) Bức xạ lục của thủy ngân, biết bước sóng λ = 0,546 μm.

c) Bức xạ da cam của krypton, biết bước sóng λ = 0,606 μm.

d) Bức xạ đỏ của heli, biết bước sóng λ = 0,706 μm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) T = 1,965.10-15s

f = 5,093.1014 Hz.

b) T = 1,820.10-15s

f = 5,495.1014 Hz.

c) T = 2,020.10-15s

f = 4,950.1014 Hz.

d) T = 2,353.10-15s

f = 4,249.1014 Hz.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.9 trang 66 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF