ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 24.10 trang 66 SBT Vật lý 12

Giải bài 24.10 tr 66 sách BT Lý lớp 12

Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5°, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Cho một chùm tia sáng trắng, hẹp rọi gần vuông góc vào một mặt bên của lăng kính. Tính góc giữa tia đỏ và tia tím sau khi ra khỏi lăng kính.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Góc lệch ∆D giữa tia đỏ và tia tím :

∆D = (nt - nđ)A = (1,685 - 1,643).5o =.0,21o = 12,6'

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.10 trang 66 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thanh hằng

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda1= 0,4um, lamda2= 0,5um và lamda3= 0,6um. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm, số vị trí có sự trùng nhau của hai trong ba vân sáng là

  A. 7.                                 B. 6.                                      C. 10.                                          D. 8

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  nguyen bao anh

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng đơn sắc được sử dụng có bước sóng λ, với hai khe sáng S1, S2 cách nhau a(mm). Các vân giao thoa được quan sát trên một màn ảnh M song song với hai khe và cách hai khe một khoảng D. Nếu ta dời màn M lại gần thêm 50cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe sáng thì khoảng vân thay đổi một lượng bằng 250 lần bước sóng. Tính  a?

  A. 20mm;                                    B. 2mm;                                  C. 1mm;                                   D. 3mm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young có a=0,2mm,D=1m. Dịch chuyển khe hẹp S một đoạn theo phương song song mặt phẳng chứa 2 khe S1 và S2 sao cho hiệu số đường đi từ nó đến các khe là S1 và S2 là lamda/2. Hỏi vị trí vân trung tâm mới trùng với vị trí vân cũ nào?

  A. Vân sáng bậc 1                               B. Vân tối thứ 1                                    C. Vân sáng bậc 2                                           D. Vân tối thứ 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách hai khe là a=1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màng là D=2m . chiếu vào khe S ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,39um đến 0,76um. khoảng cách gần nhất từ vị trí có hai bức xạ cho vân sáng đến vân trung tâm là

  A.1,52mm                                 B.1,56mm                                  C.3,04mm                                           D.2,34mm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I - âng a = 0,6mm, D =2m, \(\lambda=0,60\mu m\). Khe S cách mặt phẳng chứa 2 khe 80cm. Tịnh tiến khe S xuống dưới một đoạn tối thiểu \(\Delta S\) thì cường độ chùm sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu. Chọn giá trị đúng của \(\Delta S\)

  A. 0,8mm.                          

  B. 4mm.                           

  C. 0,4mm.                         

  D. 0,2mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\) = 0,5µm đến khe Young S1 , S2 với  S1S2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn hứng ảnh một khoảng D = 1m. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13mm. Tìm số vân sáng và số vân tối thu được là   

  A. 13 vân sáng, 14 vân tối.                                              

  B. 11 vân sáng, 12 vân tối.               

  C. 13 vân sáng, 13 vân tối.                                               

  D. 14 vân sáng, 11 vân tối.    

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nếu chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda=0,72\mu m\)  thì trên màn trong một đoạn L thấy chứa 9 vân sáng (hai vân sáng ở 2 mép ngoài của đoạn L, vân trung tâm ở chính giữa). Còn nếu dùng ánh sáng tạp sắc gồm hai bước sóng \(\lambda_1=0,48\mu m\) và \(\lambda_2=0,64\mu m\) thì trên đoạn L số vân sáng quan sát được là

  A. 18.                            

  B. 16.                             

  C. 17.                             

  D. 19.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 80 được đặt trong nước. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Ta thấy góc lệch đường truyền của tia sáng khi qua lăng kính là 20. Cho chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc trên là 1,34. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào?         

  A. 1,525.                     

  B. 1,675.                                 

  C. 1,625.                           

  D. 1,5.                 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, a= 1mm, D=50cm. Nguồn phát ra đồng thời bức xa    λ1=640nm, λ2= 600nm, λ3=540nm, λ4=480nm. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm là???
  A. 4,8cm

  B. 4,32mm

  C. 4,8mm

  D. 4,32cm

  Câu hỏi của Cristiano RonalĐinh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 2m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng: \(0,39\mu m\le\lambda\le0,76\mu m\). Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm là 

  A. 1,52 mm.                    

  B. 2,34 mm.                    

  C. 2,28 mm.                    

  D. 0,78 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa hai khe a = 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,8 m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Xét điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 4,875 mm, bức xạ cho vân tối tại M có bước sóng bằng

  A. 500 nm.                      

  B. 470 nm.                      

  C. 650 nm.                      

  D. 540 nm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng vàng có bước sóng 0,6\(\mu m\) thì trên đoạn MN thuộc màn quan sát (M, N đối xứng qua vân trung tâm) người ta thấy có 9 vân sáng (tại M, N là các vân sáng). Nếu dùng ánh sáng có bước sóng  0,48\(\mu m\) thì số vân sáng quan sát được trên đoạn MN là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc, có bước sóng lần lượt là 720 nm và 450 nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có bao nhiêu vân sáng khác màu vân trung tâm ?

  A. 11.                                

  B. 12.                                

  C. 10.                                

  D. 13.       

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1, λ2 có bước sóng lần lượt là 0,48 μm và 0,60 μm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có

  A. 4 vân sáng λ1 và 3 vân sáng λ­2.                        

  B. 5 vân sáng λ1 và 4vân sáng λ2.

  C. 4 vân sáng λ1 và 5vân sáng λ­2.                         

  D. 3 vân sáng λ1 và 4vân sáng λ2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng   λ1 =0,4μm thì khoảng vân là i1. Nếu tăng khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe lên gấp đôi đồng thời thay nguồn sáng phát ánh sáng bước sóng λ2 thì khoảng vân i2=3i1. Bước sóng λ2 bằng
  A. λ2 =0,6μm

  B. λ2 =0,5μm

  C. λ2 =0,75μm

  D. λ2 =0,56μm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1