YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.3 trang 64 SBT Vật lý 12

Giải bài 24.3 tr 64 sách BT Lý lớp 12

Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì

A. tần số không đổi, nhưng bước sóng thay đổi.

B. bước sóng không đổi, nhưng tần số thay đổi.

C. cả tần số lẫn bước sóng đều không đổi.

D. cả tần số lẫn bước sóng đều thay đổi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì tần số không đổi, nhưng bước sóng thay đổi.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.3 trang 64 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF