Tính hiệu suất truyền tải điện năng trên đường dây một pha ?

bởi Lê Tấn Vũ 28/02/2019

Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là bao nhiêu?

Câu trả lời (1)

 • Công suất hao phí trên đường dây \(\Delta p=\frac{P^2R}{U^2\cos^2\varphi}=P^2X\)  \(\left(X=\frac{R}{U^2\cos^2\varphi}\text{ không đổi}\right)\) 

  Ban đầu: \(\frac{\Delta P_1}{P_1}=P_1X=0,1\)

  Sau khi công suất sử dụng tăng lên 20% ta có :

  \(P_2-\Delta P_2=1,2\left(P_1-\Delta P_1\right)=1,08P_1\)

  \(\Rightarrow P_2-P_2^2X=1,08P_1\)

  \(\Rightarrow\frac{P_2}{P_1}-\frac{P_2^2.0,1}{P_1^2}=1,08\)

  Đặt \(\frac{P_2}{P_1}=k\) :

  \(\Rightarrow0,1k^2-k+1,08=0\)

  \(\Rightarrow\begin{cases}k=8,77\\k=1,23\end{cases}\)

  Nếu k = 8,77 thì: \(H=1-\frac{\Delta P_2}{P_2}=1-P_2X=1-8,77P_1X=0,123=12,3\%\) (loại, vì hao phí không quá 20%)

  Nếu k = 1,23 thì: \(H=1-\frac{P_2^2}{P_2}=1-P_2X=1-1,23P_1X=0,877=87,7\%\)

  Vậy chọn C. 87,7%

  bởi Nguyễn Phong 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan