ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 168 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 168 SGK Vật lý 12 nâng cao

Chọn phát biểu đúng:

    A. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo được từ trường quay.

    B. Rôto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trường quay.

    C. Từ trường quay trong động cơ không đồng bộ luôn thay đổi cả về hướng và trị số.

    D. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và monen cản. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và monen cản.

Chọn đáp án D.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 168 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1