YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 18 Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 18 về Động cơ không đồng bộ ba pha online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Máy phát điện 3 pha có 3 phần: phần cảm gồm 3 cuộn dây giống nhau (hay 3 cặp cuộn dây) đặt lệch nhau 1200 trên lõi sắt (stato) và phần ứng gồm 1 hay nhiều cặp cực từ quay tròn đều (roto). 
  • B. Dòng điện 3 pha là hệ dòng điện xoay chiều tạo ra bởi 2 máy đao điện một pha riêng biệt.
  • C. Khi chưa nối với các mạch điện tiêu thụ điện thì 3 suất điện động tạo bởi máy phát điện 3 pha giống hệt nhau về mọi mặt. 
  • D. Khi 3 mạch tiêu thụ điện giống hệt nhau thì 3 dòng điện tạo ra bởi máy phát điện 3 pha là 3 dòng điện xoay chiều có dạng:  i1 = I0cosωt; i2 = I0cos(ωt + 1200) và i3 = I0cos(ωt – 1200)
  • A. 38,8%
  • B. 8,8%
  • C. 90,8%
  • D. 98,8%
 • Câu 3:

  Một động cơ điện xoay chiều có công suất tiêu thụ điện năng bằng 440W, hệ số công suất bằng 0,8. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động cơ bằng 220V. Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ?

  • A. 7,5(A)
  • B. 2(A)
  • C. 2,5(A)
  • D. 5(A)
  • A. Hoạt động được với các dòng điện ngược pha nhau.
  • B. Được cấu tạo bởi ba cuộn dây không đồng bộ nhau.
  • C. Rôto quay không đồng bộ với từ trường quay của stato.
  • D. Có cấu tạo của stato và rôto ngược với động cơ đồng bộ.
 • Câu 5:

  Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu hình sao vào mạng điện xoay chiều ba pha, có điện áp dây 380V. Động cơ có công suất 10 kW. Hệ số công suất 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua mỗi cuộn dây có giá trị bao nhiêu?

   

  • A. 18,94A    
  • B. 56,72A                 
  • C. 45,36A                 
  • D. 26,35A
  • A. Rôto là bộ phận tạo ra từ trường quay.
  • B. Tốc độ quay của rôto bằng với tốc độ quay của từ trường.
  • C. Chuyển động quay của stato được dùng để làm quay các máy.
  • D. Stato là bộ phận tạo nên từ trường quay.
  • A. 80%    
  • B. 85%   
  • C. 90%   
  • D. 98,77%
 • Câu 8:

  Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8 . Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11 W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là 

  • A. 80%.    
  • B. 90%.    
  • C. 92,5%.  
  • D. 87,5 %.
 • Câu 9:

  Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là 32Ω , khi mắc vào mạch điện áp hiệu dụng 220V thì sản ra công suất 43W. Biết hệ số công suất là 0,9. Tính cường độ dòng điện chạy qua động cơ. 

  • A. 0,5A         
  • B. 0,25A      
  • C. 1A     
  • D.  2A 
 • Câu 10:

  Trong mạch điện xoay chiều ba pha, tải mắc hình sao có dây trung hòa, khi một pha tiêu thụ điện bị hở thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại 

  • A. Đều tăng lên         
  • B. Đều giảm xuống
  • C. Không thay đổi      
  • D. Đều bằng 0
 • Câu 11:

  Chọn phát biểu đúng: 

  • A. Roto của động cơ không đồng bộ bap ha quay với tốc độ của từ trường quay. 
  • B. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và vào mô-men cản.
  • C. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay. 
  • D. Vecto cảm ứng từ của từ trường quay trong  stato của động cơ không đồng bộ ba pha luôn thay đổi cả hướng lẫn trị số.
YOMEDIA