ON
YOMEDIA

Thào Thị Nú's Profile

 Thào Thị Nú

Thào Thị Nú

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 1
Điểm 10
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Thào Thị Nú: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Thào Thị Nú: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Thào Thị Nú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Thào Thị Nú: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Thào Thị Nú: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Thào Thị Nú: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1