YOMEDIA
NONE

Bài tập 33 trang 119 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 33 tr 119 sách GK Toán 9 Tập 1

Trên hình 89 hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC//O'D

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

Ở bài 33 này, chúng ta biết đến một dấu hiệu mới về vị trí hai đường tròn tiếp xúc ngoài nhau tại một điểm để chứng minh các cặp cạnh song song với nhau.

tiếp xúc ngoài

Xét tam giác OAC cân tại O, ta có:

\(\widehat{OAC}=\widehat{OCA}\)

Xét tam giác O'AD cân tại O', ta có:

\(\widehat{O'AD}=\widehat{O'DA}\)

Mặc khác:

\(\widehat{CAO}=\widehat{DAO'}(dd)\)

Vậy:

\(\Rightarrow \widehat{ACO}=\widehat{ADO'}\)

Mà chúng ở vị trí so le trong nên ta có:

\(CO//DO'\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 119 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON