YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.2 trang 170 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 8.2 tr 170 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Cho hai đường tròn (O; 3cm) và (O’; 4cm) có OO’ = 5cm.

a) Hai đường tròn (O) và (O’) có vị trí tương đối nào?

b) Tính độ dài dây chung của hai đường tròn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng kiến thức:

+) Nếu hai đường tròn \((O)\) và \((O')\)  cắt nhau nhau thì \(R-r<OO'<R+r.\)

+) Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm, tức là đường nối tâm là đường trung trực của dây chung. 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có \(4-1<OO'=5<4+3\) \(\Rightarrow (O)\) và \((O’)\) cắt nhau.

\(b)\) Gọi \(A\) và \(B\) là giao điểm của hai đường tròn \((O)\) và \((O’),\) \(H\) là giao điểm của \(AB\) và \(OO’.\)

Ta có: \(5^2=3^2+4^2\) \((=25)\)

hay \(OO'^2=OA^2+O'A^2\)

\(\Rightarrow \Delta AOO'\) vuông tại \(A\) (định lý Pytago đảo)

Vì hai đường tròn \( (O)\) và \((O’)\) cắt nhau nên OO' là đường trung trực của AB.

Hay H là trung điểm của AB \(\Rightarrow AB = 2AH.\)

Xét \( \Delta AOO'\) vuông tại \(A\) có AH là chiều cao, theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có:

\(AH.OO'=OA.O'A\)

\(AH=\dfrac{OA.O'A}{OO'}=\dfrac{3.4}{5}\)

\(\Rightarrow AH=2,4 cm\)

Suy ra \(AB =2AH= 4,8cm.\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.2 trang 170 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF