YOMEDIA

Bài tập 34 trang 119 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 34 tr 119 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hai đường tròn (O; 20cm) và (O'; 15cm) cắt nhau tại A và B. Tính đoạn nối tâm OO', biết rằng AB=24cm. (Xét hai trường hợp: O và O' nằm khác phía đối với AB; O và O' nằm cùng phía đối với AB).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

Bài 34 này chúng ta sẽ được biết thêm về tính chất hai đường tròn giao nhau ngoài hoặc trong tại hai điểm và tính được độ dài của đoạn nối tâm OO'.

Hướng tiếp cận bài toán:

Vẽ dây cung AB cắt OO' tại H

Ta có:

\(\left\{\begin{matrix} AB\perp OO'\\ HA=HB=12(cm) \end{matrix}\right.\)

Ta có:

\(OH^{2}=OA^{2}-AH^{2}=20^{2}-12^{2}=256\Rightarrow OH=16(cm)\)

\(O'H^{2}=O'A^{2}-AH^{2}=15^{2}-12^{2}=81\Rightarrow O'H=9(cm)\)

TH1: Nếu O và O' nằm khác phía đối với AB:

\(\Rightarrow OO'=16+9=25(cm)\)

TH2: Nếu O và O' nằm cùng phía đối với AB:

\(\Rightarrow OO'=16-9=7(cm)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 119 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB và 1 điểm I nằm giữa A và B. Gọi C là 1 điểm trên nửa đường tròn tâm O. Đường thẳng kẻ qua C vuông góc với IC cắt các tiếp tuyến của nửa đường tròn tại A và B lần lượt tại M và N
  a. Chứng minh : Tam giác CAI = tam giác CBN
  b. So sánh 2 tam giác ABC và INC
  c. Chứng minh: góc MIN = 90 độ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Hai đường tròn cắt nhau có bán kính 13cm và 15cm có dây chung bằng 24cm.Tính khoảng cách giữa 2 tâm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA