YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34 trang 119 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 34 tr 119 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hai đường tròn (O; 20cm) và (O'; 15cm) cắt nhau tại A và B. Tính đoạn nối tâm OO', biết rằng AB=24cm. (Xét hai trường hợp: O và O' nằm khác phía đối với AB; O và O' nằm cùng phía đối với AB).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

Bài 34 này chúng ta sẽ được biết thêm về tính chất hai đường tròn giao nhau ngoài hoặc trong tại hai điểm và tính được độ dài của đoạn nối tâm OO'.

Hướng tiếp cận bài toán:

Vẽ dây cung AB cắt OO' tại H

Ta có:

\(\left\{\begin{matrix} AB\perp OO'\\ HA=HB=12(cm) \end{matrix}\right.\)

Ta có:

\(OH^{2}=OA^{2}-AH^{2}=20^{2}-12^{2}=256\Rightarrow OH=16(cm)\)

\(O'H^{2}=O'A^{2}-AH^{2}=15^{2}-12^{2}=81\Rightarrow O'H=9(cm)\)

TH1: Nếu O và O' nằm khác phía đối với AB:

\(\Rightarrow OO'=16+9=25(cm)\)

TH2: Nếu O và O' nằm cùng phía đối với AB:

\(\Rightarrow OO'=16-9=7(cm)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 119 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON