YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 72 trang 169 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 72 tr 169 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Cho hai đường tròn đồng tâm O. Gọi AB là dây bất kì của đường tròn nhỏ. Đường thẳng AB cắt đường tròn lớn ở C và D (A nằm giữa B và C). So sánh các độ dài AC và BD.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng kiến thức: Trong một đường tròn: 

+) Đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

Lời giải chi tiết

Kẻ \(OI ⊥ AB.\) Ta có: \(OI ⊥ CD\) 

Trong đường tròn \((O)\) (nhỏ) ta có: \(OI ⊥ AB\)

Suy ra: \(IA = IB\)   \((1)\) ( đường kính vuông góc dây cung thì đi qua trung điểm của dây ấy) 

Trong đường tròn \((O)\) (lớn) ta có: \(OI ⊥ CD\)

Suy ra: \(IC = ID\) ( đường kính vuông góc dây cung thì đi qua trung điểm của dây ấy)

Hay \(IA + AC = IB + BD    \)     \( (2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra: \(AC = BD.\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 72 trang 169 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
  • Bảo Lộc

    Hai đường tròn (O), (O') có cùng bán kính R, cắt nhau tại A và B, trong đó . Vẽ cát tuyến chung MAN, M thuộc (O), N thuộc (O').

    Tính \(AM^2+AN^2\) theo R.
    Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF