YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8.1 trang 170 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 8.1 trang 170 SBT Toán 9 Tập 1

Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;r). Điền vào chỗ trống của bảng sau:

R r OO’ Hệ thức giữa OO’, R, r Vị trí tương đối của (O) và (O’)
3 1 ..... OO’ = R - r .....
3 1 ..... ..... Tiếp xúc ngoài
3 1 3,5 ..... .....
3 1 5 ..... .....
3 1 1 ..... .....
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

R r OO’ Hệ thức giữa OO’, R, r Vị trí tương đối của (O) và (O’)
3 1 2 OO’ = R - r Tiếp xúc trong
3 1 4 OO’ = R + r Tiếp xúc ngoài
3 1 3,5 R – r < OO’ < R + r Cắt nhau
3 1 5 OO’ > R + r Ở ngoài nhau
3 1 1 OO’ < R - r (O) đựng (O’)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.1 trang 170 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON