YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.1 trang 168 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 7.1 tr 168 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Cho \(h.bs.23,\) trong đó \(OA = 3,\) \(O'A = 2,\) \(AB = 5.\) Độ dài \(AC\) bằng:

\((A)\) \(\displaystyle{{10} \over 3}\)

\((B)\) \(3,5\)   

\((C)\) \(3\) 

\((D)\) \(4.\)

Hãy chọn phương án đúng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Quy về xét hai tam giác đồng dạng theo trường hợp góc - góc

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\Delta OAB\) cân tại O (do \(OA=OB)\) nên \(\widehat {OBA}=\widehat {OAB}\)

\(\Delta O'AC\) cân tại O' (do \(O'A=O'C)\) nên \(\widehat {O'CA}=\widehat {O'AC}\)

Mà \(\widehat {OAB}=\widehat {O'AC}\) (đối đỉnh)

\(\Rightarrow \widehat {OBA}=\widehat {OAB}=\widehat {O'AB}=\widehat {O'AC}\)

Nên \(\Delta OAB ∽ \Delta O'AC\;\;(g.g)\)

\(\Rightarrow \dfrac{OA}{O'A}=\dfrac{AB}{AC}\)

\(\Rightarrow AC=\dfrac{AB.O'A}{OA}=\dfrac{5.2}{3}=\dfrac{10}{3}\)

Vậy chọn \((A).\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.1 trang 168 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB và 1 điểm I nằm giữa A và B. Gọi C là 1 điểm trên nửa đường tròn tâm O. Đường thẳng kẻ qua C vuông góc với IC cắt các tiếp tuyến của nửa đường tròn tại A và B lần lượt tại M và N
  a. Chứng minh : Tam giác CAI = tam giác CBN
  b. So sánh 2 tam giác ABC và INC
  c. Chứng minh: góc MIN = 90 độ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF