YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.2 trang 168 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 7.2 tr 168 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Cho hai đường tròn \((O)\) và \((O')\) cắt nhau tại \(A\) và \(B.\) Một đường thẳng vuông góc với \(AB\) tại \(B\) cắt các đường tròn \((O)\) và \((O')\) theo thứ tự tại \(C\) và \(D\) ( khác \(B\)). Chứng minh rằng \(OO’ =\displaystyle {1 \over 2}CD\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng kiến thức:

+) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền.

+) Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

Lời giải chi tiết

Vì \(\widehat {ABC} = 90^\circ \) nên tam giác ABC vuông tại B có O là tâm đường tròn ngoại tiếp, do đó \(A, O, C\) thẳng hàng.

Vì \(\widehat {ABD} = 90^\circ \) nên tam giác ABD vuông tại B có O' là tâm đường tròn ngoại tiếp, do đó \(A, O', D\) thẳng hàng.

Trong \(∆ACD\), có: 

\(O\) là trung điểm của \(AC\)

\(O'\) là trung điểm của \(AD\)

\(\Rightarrow OO'\) là đường trung bình của \(∆ACD\) nên \(OO’ =\displaystyle {1 \over 2}CD\).

Chú ý:  2 trường hợp hình vẽ đều được chứng minh như trên.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.2 trang 168 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF