YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 66 trang 167 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 66 tr 167 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Cho hai đường tròn \((O), (O’)\) tiếp xúc nhau tại \(A\) như trên hình \(78.\) Chứng minh rằng các bán kính \(OB\) và \(O’C\) song song với nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng kiến thức: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo ra các góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có:    \(OA = OB \) (= bán kính đường tròn (O))

Suy ra tam giác \(AOB\) cân tại \(O\)

Hay        \(\widehat {OAB} = \widehat {OBA}\)          \((1)\)

Ta có:    \( O’A = O’C \) (= bán kính đường tròn (O'))

Suy ra tam giác \(AO’C\) cân tại \(O’\)

Hay       \(\widehat {O'AC} = \widehat {O'CA}\)           \((2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra: \(\widehat {OBA} = \widehat {O'CA}\)

Suy ra: \(OB // O’C\) ( vì có hai góc ở vị trí đồng vị bằng nhau).

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 66 trang 167 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF