YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 37 trang 123 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 37 tr 123 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hai đường tròn đồng tâm O. Dây AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C và D. Chứng minh rằng AC=BD.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37

Bài 37 cho chúng ta dạng toán về hai đường tròn đồng tâm và giúp ta biết được cách chứng minh hai cạnh có độ dài bằng nhau.

Dựng \(OH\perp AB\)

Theo tính chất đường kính vuông góc với một dây ta được:

\(\left\{\begin{matrix} HA=HB\\ HC=HD \end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow AC=BD\)

Nhận xét. Kết luận bài toán vẫn được giữ nguyên nếu C và D đổi chỗ cho nhau.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 123 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF