YOMEDIA

Bài tập 37 trang 123 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 37 tr 123 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hai đường tròn đồng tâm O. Dây AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C và D. Chứng minh rằng AC=BD.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37

Bài 37 cho chúng ta dạng toán về hai đường tròn đồng tâm và giúp ta biết được cách chứng minh hai cạnh có độ dài bằng nhau.

Dựng \(OH\perp AB\)

Theo tính chất đường kính vuông góc với một dây ta được:

\(\left\{\begin{matrix} HA=HB\\ HC=HD \end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow AC=BD\)

Nhận xét. Kết luận bài toán vẫn được giữ nguyên nếu C và D đổi chỗ cho nhau.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 123 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thu trang

  Bài 69 (Sách bài tập trang 167)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B, trong đó O' nằm trên đường tròn (O). Kẻ đường kính O'OC của đường tròn (O)

  a) Chứng minh rằng CA, CB là các tiếp tuyến của đường tròn (O')

  b) Đường vuông góc với AO' tại O' cắt CB ở I. Đường vuông góc với AC tại C cắt đường thẳng O'B ở K. Chứng minh rằng ba điểm O, I, K thẳng hàng 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Bài 68 (Sách bài tập trang 168)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Gọi I là trung điểm của OO'. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với IA, cắt các đường tròn )O) và (O') tại C vad D (khác A). Chứng minh rằng AC = AD ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA