YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 74 trang 169 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 74 tr 169 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Cho hai đường tròn đồng tâm O. Một đường tròn (O’) cắt một đường tròn tâm O tại A, B và cắt đường tròn tâm O còn lại tại C, D. Chứng minh rằng AB // CD.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng kiến thức:

+) Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm, tức là đường nối tâm là trung trực của dây chung.

Lời giải chi tiết

Vì đường tròn \((O’)\) cắt đường tròn \(( O; OA)\) tại \(A\) và \(B\) nên \(OO’\) là đường trung trực của \(AB\)

Suy ra: \(OO’ ⊥ AB\;\;         (1)\)

Vì đường tròn \((O’) \) cắt đường tròn \((O; OC)\) tại \(C\) và \(D\) nên \(OO’\) là đường trung trực của \(CD\)

Suy ra: \(OO’ ⊥ CD   \;\;       (2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra: \(AB // CD.\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 169 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Tra xanh

  Bài 70* (Sách bài tập trang 167)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Dây AC của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O') tại A. Dây AD của đường tròn (O') tiếp xúc với đường tròn (O) tại A. Gọi K là điểm đối xứng với A qua trung điểm I của OO', E là điểm đối xứng với A qua B. Chứng minh rằng :

  a) \(AB\perp KB\)

  b) Bốn điểm A, C, E, D nằm trên cùng một đường tròn 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF