YOMEDIA

Bài tập 36 trang 123 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 36 tr 123 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA

a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn

b) Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C. Chứng minh rằng AC=CD

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36

Bài số 36 này cho chúng ta cách nhận biết vị trí tương đối hai đường tròn cụ thể, sau đó, chứng minh độ lớn của các cạnh bằng nhau.

Câu a:

Gọi O' là tâm của đường tròn đường kính OA

\(\Rightarrow O'A=O'O\)

Ta có:

\(OO'=OA-O'A\Leftrightarrow d=R-r\)

Suy ra đường tròn (O) và đường tròn (O') tiếp xúc trong. 

Câu b:

Ta thấy tam giác CAO có cạnh OA là đường kính của đường tròn ngoại tiếp nên tam giác CAO vuông tại C

Mặc khác, xét tam giác OAD cân tại O

OC là đường cao nên đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh CD

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 123 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hằng

  Bài 7.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 167)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng vuông góc với AB tại B cắt các đường tròn (O) và (O') theo thứ tự tại C và D (khác B).

  Chứng minh rằng : \(OO'=\dfrac{1}{2}CD\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Bài 70* (Sách bài tập trang 167)

  Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Dây AC của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O') tại A. Dây AD của đường tròn (O') tiếp xúc với đường tròn (O) tại A. Gọi K là điểm đối xứng với A qua trung điểm I của OO', E là điểm đối xứng với A qua B. Chứng minh rằng :

  a) \(AB\perp KB\)

  b) Bốn điểm A, C, E, D nằm trên cùng một đường tròn 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>