YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 32 tr 16 sách GK Toán 8 Tập 1

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) (3x + y)( -  + ) = 27x3 + y3

b) (2x - )( + 10x + ) = 8x3 - 125.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Ta có:

27x3 + y3 = (3x)3 + y3= (3x + y)[(3x)2 – 3x . y + y2] = (3x + y)(9x2 – 3xy + y2)

Nên: (3x + y) (9x2 – 3xy + y2 ) = 27x3 + y3

Câu b:

Ta có:8x3 - 125 = (2x)3 - 53= (2x - 5)[(2x)2 + 2x . 5 + 52]

                                              = (2x - 5)(4x2 + 10x + 25)

Nên: (2x - 5)(4x2+ 10x +25 ) = 8x3 - 125

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 16 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON