YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36 trang 17 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 36 tr 17 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) \({x^2} + 4x + 4\) tại x = 98;

b) \({x^3} + 3{x^2} + 3x + 1\) tại x = 99;

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x2 + 4x + 4 = x2 + 2 . x . 2 + 22 = (x+ 2)2

Với x = 98: (98+ 2)2 =1002 = 10000

Câu b:

x3 + 3x2 + 3x + 1 = x3 + 3 . 1 . x2 + 3 . x .12+ 13 = (x + 1)

Với x = 99: (99+ 1)3 = 1003 = 1000000

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 17 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON