YOMEDIA

Bài tập 52 trang 27 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 52 tr 27 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Từ tỉ lệ thức  \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\) với a, b, c, d \(\ne0\) 0, ta có thể suy ra:

A.  \(\frac{a}{c}=\frac{d}{b}\)

B.      \(\frac{a}{b}=\frac{d}{c}\)

C.  \(\frac{d}{b}=\frac{c}{a}\)

D.  \(\frac{a}{d}=\frac{b}{c}\)

Chọn đáp án đúng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 52

Đáp án C là đúng, vì ad = bc.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 27 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA