YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 49 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 49 tr 26 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

a) 3,5: 5,25 và 14: 21. 

b) \(39\frac{3}{10}:52\frac{2}{5}\) và 2,1: 3,5.

c) 6,51: 15,19 và 3:7.

d)  và 0,9: (-0,5).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 49

Sử dụng tính chất 2 để kiểm tra.

Câu a:

Ta có: 3,5.21 = 73,5 và 5,25.14 = 73,5 nên  3,5. 21 = 14.5,25.

Suy ra: .

Câu b:

\(39\frac{3}{10}:52\frac{2}{5}\) \( \ne \) 2,1: 3,5 nên hai tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức.

Câu c:

6,51.7 = 15,19.3

Suy ra .

Câu d:

-7.( -0,5) \( \ne \) . 0,9 nên hai tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON