YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 50 trang 27 SGK Toán 7 Tập 1

Bài tập 50 trang 27 SGK Toán 7 Tập 1

Tìm tên của một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô vuông dưới đây, sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài, em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự thế giới.

Giải bài 50 trang 27 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

(Gợi ý: Sử dụng tính chất tỉ lệ thức để tìm số còn lại trong ô vuông)

Ô chữ N :

\(...:6 = 7:3 \Rightarrow ... = \frac{7}{3}.6 = 14\)

Ô chữ H :

\(\begin{array}{l}
20:... = ( - 12):15\\
 \Rightarrow ...( - 12) = 20.15 \Rightarrow ... = \frac{{20.15}}{{ - 12}} =  - 25
\end{array}\)

Ô chữ C :

\(6:27 = ...:72 \Rightarrow ....27 = 6.72 \Rightarrow ... = 16\)

Ô chữ I :

\(\begin{array}{l}
( - 15):35 = 27:...\\
 \Rightarrow ( - 15).... = 27.35 \Rightarrow ... =  - 63
\end{array}\)

Ô chữ Ư :

\(\begin{array}{l}
\frac{{ - 4,4}}{{9,9}} = \frac{{...}}{{1,89}} \Rightarrow ....9,9 =  - 4,4.1,89\\
 \Rightarrow ... = \frac{{ - 4,4.1,89}}{{9,9}} =  - \frac{{21}}{{25}} =  = 0,84
\end{array}\)

Ô chữ Ế :

\(\begin{array}{l}
\frac{{ - 0,65}}{{0,91}} = \frac{{ - 6,65}}{{...}}\\
 \Rightarrow  - 0,65... =  - 6,65.0,91\\
 \Rightarrow ... = \frac{{ - 6,65.0,91}}{{ - 0,65}} = 9,17
\end{array}\)

Ô chữ Y :

\(\begin{array}{l}
\frac{4}{5}:1\frac{2}{5} = 2\frac{2}{5}:...\\
 \Rightarrow \frac{4}{5}.... = 2\frac{2}{5}.1\frac{2}{5}\\
 \Rightarrow \frac{4}{5}.... = \frac{{12}}{5}.\frac{7}{5}\\
 \Rightarrow ... = \frac{{12}}{5}.\frac{7}{5}:\frac{4}{5} = \frac{{21}}{5} = 4\frac{1}{5}
\end{array}\)

Ô chữ Ợ :

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{2}:1\frac{1}{4} = ...:3\frac{1}{3}\\
 \Rightarrow ....1\frac{1}{4} = \frac{1}{2}.3\frac{1}{3}\\
 \Rightarrow ....\frac{5}{4} = \frac{1}{2}.\frac{{10}}{3}\\
 \Rightarrow ... = \frac{1}{2}.\frac{{10}}{3}:\frac{5}{4} = 1\frac{1}{3}
\end{array}\)

Ô chữ B :

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{2}:... = \frac{3}{4}:5\frac{1}{4}\\
 \Rightarrow ....\frac{3}{4} = \frac{1}{2}.5\frac{1}{4}\\
 \Rightarrow ....\frac{3}{4} = \frac{1}{2}.\frac{{21}}{4}\\
 \Rightarrow ... = \frac{1}{2}.\frac{{21}}{4}:\frac{3}{4} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}
\end{array}\)

Ô chữ U :

\(\begin{array}{l}
...:1\frac{1}{4} = 1\frac{1}{5}:2\\
 \Rightarrow ....2 = \frac{6}{5}.\frac{5}{4} = \frac{3}{2}\\
 \Rightarrow ... = \frac{3}{2}:2 = \frac{3}{4}
\end{array}\)

Ô chữ L :

\(\begin{array}{l}
\frac{{...}}{{2,7}} = \frac{{0,7}}{{6,3}} \Rightarrow ....6,3 = 0,7.2,7\\
 \Rightarrow ... = \frac{{0,7.2,7}}{{6,3}} = 0,3
\end{array}\)

Ô chữ T :

\(\begin{array}{l}
\frac{{2,4}}{{...}} = \frac{{5,4}}{{13,5}}\\
 \Rightarrow ....5,4 = 2,4.13,5\\
 \Rightarrow ... = \frac{{2,4.13,5}}{{5,4}} = 6
\end{array}\)

Điền các chữ cái vào các ô trống có kết quả tương ứng ta được tên tác phẩm là: "BINH THƯ YẾU LƯỢC".

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 27 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON