YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 45 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 45 tr 26 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức: 

\(28: 14\) ;  \(2\frac{1}{2} : 2 ; 8: 4; \frac{1}{2}: \frac{2}{3} ; 3:10; 2,1: 7; 3: 0,3\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45

Ta có: .

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON