YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 46 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 46 tr 26 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: 

a) \(\frac{x}{27} = \frac{-2}{3,6}\).

b) -0,52 : x = -9,36: 16,38.

c) \(\frac{4\frac{1}{4}}{2\frac{7}{8}} = \frac{x}{1,61}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46

Câu a:

 

Câu b:

 -0,52 : x = -9,36: 16,38 ⇒ -0,52 . 16,38 = x. (-9,36) ⇒ x = -8,5176: ( -9,36) ⇒ x = 0,91.

Câu c:

  \(\frac{17}{4} : \frac{23}{8} = x: 1,61\)

\(\Rightarrow 34: 23 = x: 1,61 \Rightarrow 23x = 34. 1,61 \Rightarrow x = 2,38\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF