YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 40 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 40 tr 43 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho đa thức: \(Q\left( x \right) = {x^2} + 2{{\rm{x}}^4} + 4{{\rm{x}}^3} - 5{{\rm{x}}^6} + 3{{\rm{x}}^2} - 4{\rm{x}} - 1\)

a) Sắp xếp các hạng tử của Q(x) theo lũy thừa giảm của biến

b) Chỉ ra các hệ số khác 0 của Q(x)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l} Q\left( x \right) = {x^2} + 2{{\rm{x}}^4} + 4{{\rm{x}}^3} - 5{{\rm{x}}^6} + 3{{\rm{x}}^2} - 4{\rm{x}} - 1\\ = - 5{{\rm{x}}^6} + 2{{\rm{x}}^4} + 4{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2} - 4{\rm{x}} - 1 \end{array}\)

b) Hệ số cao nhất của đa thức là -5

Hệ số của \(x^4\) là 2

Hệ số của \(x^3\) là 4

Hệ số của \(x^2\) là 4

Hệ số của \(x\) là -4

Hệ số tự do là -1

 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 43 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON