Tìm m, n sao cho đa thức P(x)=mx^3-(m+1)x^2+nx+2n+4 chia hết cho cả x-1 và x-2

bởi Trần Ngọc Tuân 07/01/2019

Biết rằng một đa thức P(x) chia hết cho đa thức x-a khi và chỉ khi P(a)=0. Hãy tìm các giá trị của m và n sao cho đa thức sau đồng thời chia hết cho x-1 và x-2:

P(x)=mx3-(m+1)x2+nx+2n+4

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan